Det er is og rim på utedelen – er det normalt og hva gjør jeg?

Det er normalt at rim eller is i mer eller mindre grad vil legge seg på utedelen når det er kaldere enn + 5 °C ute. Varmepumpen vil etter behov kjøre en automatisk avriming for å fjerne dette. Mengden is og rim på utedelen avhenger av faktorer som værforhold, plassering og hvor mye varme varmepumpen produserer.

I enkelte tilfeller kan det bygge seg opp så store mengder is, at varmepumpen ikke klarer å fjerne dette selv. I et slikt tilfelle kan man sette anlegget i kjøledrift. Sjekk at utedelens vifte ikke sitter fast i isen. Følg med på utedelen og avslutt kjøling til isen blir borte. Dersom varmepumpen fortsatt ikke er fri for is, skru av varmepumpen og kontakt oss for videre assistanse.

Husk:

  • Is og snø på bakken må ikke gå opp til utedelens underside. Om så skjer, sørg for at det er god avstand fra bunnen av utedelen ned til bakken.
  • Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien

For å minimere ansamling av is og snø på utedelen, anbefaler vi et av våre varmepumpe-tak eller varmepumpe-hus