Kjøpe varmepumpe, montere den, kose seg med varmt hus. Er det alt? Nei. En varmepumpe bør, akkurat som en bil, ha regelmessig service.

Når du kjøper en varmepumpe er det viktig at den installeres av en godkjent installatør. En slik installatør skal også være i stand til å utføre service, og vi anbefaler at dette blir gjort ca. annet hvert år. Regelmessig service vil sikre at varmepumpen din gir best mulig effekt, høy virkningsgrad og har lengre livslengde.

Installatøren som kommer på besøk for en service vil blant annet kontrollere gassmengden i kjøleelementet i varmepumpen. Om pumpen har for lite gass vil den ikke kunne varme eller kjøle huset ditt slik den skal. Dessuten er det ikke bra for kompressoren å kjøre med for lav gassmengde, og det kan føre til at den blir ødelagt. Regelmessig kontroll gjør at man på et tidlig tidspunkt kan oppdage denne typen problemer, og reparere varmepumpen tidsnok.

Ellers vil vår servicemann kjøre en temperaturkontroll (både varme- og kjøledrift), kontrollere strømforbruket og arbeidstrykk, samt visuelt sjekke alle kjølerør og koblinger. Han eller hun vil også rengjøre innedelen med trykkluft og eventuelt avfettingsmiddel, samt rengjøre utedelen.

Har du hatt service på varmepumpen din de to siste årene?

Her er listen vår du kan bestille til fastpris.

Kan bestilles her -Trykk her.

-Kjøring til og fra

-Rørlegger/montør med F-gass-sertifisering

-Vi rengjør inne- og utedel med kjemikalier for å ta knekken på bakterier

-Sjekk av elektrisk kobling

-Sjekk av vifte og kompressor

-Sjekk av temperatur

-Sjekk av trykk

-Sjekk av gasskvalitet

-Feilsøking etter lekkasjer

-Funksjonstest av pumpe

-Vi skifter batteri på fjernkontroll

En varmepumpeservice tjener du inn ved at effekten øker og levetiden forlenges iforhold til en varmepumpe som det ikke blir tatt service på.