BERGVARMEPUMPE

Vi leverer selv Nibe bergvarmepumper og utfører service og vedlikehold på de kjente varmepumpe-merkene på markedet

Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbårenvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

Bergvarmepumpe

Hvorfor du bør velge oss

Vi kommer til avtalt tid, svarer på telefonen og leverer et skikkelig handverk.

Gode grunner til å velge en væske-til-vann-varmepumpe:

Generelt:

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden.
 • Ingen støybelastning utendørs.
 • Lang levetid.
 • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Bergvarmepumpe:

 • Anlegget tar liten plass utendørs.
 • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 • Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
 • Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Jordvarmepumpe:

 • Billigere enn bergvarmepumpe. Dersom en tomt likevel fylles/graves opp, kan du legge ut kollektorslangen uten ekstra kostnader. Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Sjøvarmepumpe:

 • Det er vanligvis billigere å legge kollektorslange i sjø enn i borehull.
 • Relativt høy og stabil temperatur på sjøvann gir høy varmefaktor gjennom hele året.

Hvem passer en bergvarmepumpe til:

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.

 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.

 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?

 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Bergvarmepumpe

TA KONTAKT

Trenger du service på varmepumpe, radiator eller gulvvarme? Fyll ut skjemaet til høyre så tar vi kontakt.